17° Hafif yağmur

EĞİTİM-İŞ ANKARA 3 NOLU ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU

Anasayfa - Mayıs 4, 2024 6:12 am A A

2020-2024
Çalışma Raporu

17 Nisan 2024

SUNUŞ:

Eğitim İş Ankara 3 Nolu Şube, Merkez Yönetim Kurulumuzun 16.09.2017 tarihli ve 44 Nolu kararı ile Ankara ilimizde üçüncü şube olarak kurulmuştur. 04 Ekim 2020 yılında gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Kurul seçimleri ile birinci dönemine seçilen Yönetim Kurulu olarak, üyelerimizden aldığımız güç ile Kanunlar, Sendika Tüzüğümüz, ilgili yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda görevimizi Eğitim İş’in ilkelerine uygun olarak yerine getirmeye çalıştık.
Şube Yönetim Kurulu olarak, birinci dönemde, bir taraftan kamusal, demokratik, bilimsel, laik eğitim hakkı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye çalışırken, diğer taraftan üyelerimizin özlük hukuk haklarının mücadelesi ve sosyal iletişimimizin güçlendirilmesi çalışmalarını yaptık. Eğitim çalışanlarının ortak sorunları ve taleplerinin dile getirilmesi ve çözümü adına hukuk çerçevesinde mücadelemizi ortaya koyduk. Ankara’da bulunan üniversitelerimizde diğer Ankara şubelerimizden aldığımız mirası güçlendirerek örgütlenme çalışmalarımız sayesinde Ankara’da 4 Nolu Ankara Yükseköğretim Şubesinin kurulmasını sağladık.
Genel kurullar, sendikal mücadele ve genel olarak bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin güçlendirilmesi açısından önemli tartışmaların yürütüldüğü süreçler olarak bilinmektedir. Bu yönüyle genel kurullar, geçmiş dönemin çeşitli yönleriyle yapıcı eleştiri ve özeleştiri mekanizmaları işletilerek değerlendirildiği, sendikal mücadele içinde yapılanların ve yapılamayanların bütün yönleriyle ortaya konulduğu ve geleceğe yönelik olarak yeni mücadele kararlarının alındığı en geniş, en demokratik platformlardır.
2020-2024 yılları arasını kapsayan 1. çalışma dönemi çalışma raporumuzda şubemiz tarafından yapılan örgütsel çalışmalar, mali tablomuz ve sendikal faaliyetlerimiz yer almaktadır.
Eğitim İş Ankara 3 Nolu Şube 1. Dönem Şube Yönetim Kurulu olarak, 2. Olağan Genel Kurulumuzun demokratik bir ortamda, yapıcı eleştiri ve önerilerin yapıldığı, eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir demokrasi şöleni şeklinde yaşanmasını umuyoruz.

 1. Dönem Şube Yönetim Kurulu olarak, Genel Kurul üyelerimize ve önümüzdeki dönem sendikamızın yürütme kurullarında görev alacak arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

Mali Çalışmalar
Ankara 3 Nolu Şube Yönetim Kurulu olarak, ortak emeğimiz, birikimimiz ve üyelerimizin bize emaneti olan bütçemizi en verimli şekilde kullanmak adına çaba gösterdik.

 1. Dönem bilançomuz tablo halinde aşağıdadır. Şubemiz üye aidatlarının %50’sinden oluşan bütçemizi, sendikamızın harcama politikalarına uygun olarak, eylem-etkinlik-örgütlenme çalışmaları, hukuk harcamaları ve üyelerimizin özel günlerinde yanlarında olmak amacıyla kullandık.
  Ankara 3 Nolu Şube olarak, mali harcamalarda azami tutumluluk, gerektiği kadar harcama titizlik gösterilmiştir. Etkinliklerimizde üyelerimiz için en iyisini en uygun bedelle temin etme prensibi ile hareket edilmiş ve bütçemiz verimli kullanılmıştır.
  Şubemiz tarafından sendikamızın organize ettiği tüm eylem ve etkinliklere üyelerimizin çoğunluklu katılımı sağlanmış, ilçe ve iş yeri temsilciliklerimiz aktif olarak sürece dahil edilmiş, aylık toplantılarımız zamanında yapılmış ve planlanan sosyal organizasyonlarda en iyisi en uyguna gerçekleştirilerek tüm üyelerimizin yararlanması sağlanmış ve Mart 2024 itibariyle banka- kasa mevcudu 427.309,99 TL birikim gerçekleştirilmiştir.
  2020 EYLÜL-2024 MART DÖNEMİ GELİR-GİDER CETVELİ
  Geçen Yıldan Devir 56.139,10 Harcama Kalemleri Tutar
  GELEN AVANS 2.000.283,71 Kira+yakıt+Yön. Aidat
  6.353,43
  Faiz Gelirleri 84.928,47 Bakım Onarım Giderleri 13.148,40
  Bağış Gelirleri 0,00 Telefon+Fax+İnternet Gid. 22.298,65
  Sosyal Etkinlik Gelirleri 0,00 Elektrik+Su Giderleri 35.054,08
  Doğalgaz Geri Ödeme 9.055,29 Kırtasiye+Gazete Yayın Gid. 45.955,64
  Çay Ocağı ve Temizlik Gid. 3.885,02
  Posta Kargo Giderleri 690,55
  Örgütlenme Giderleri 460.159,20
  Vergi 0,00
  Eğitim Giderleri 0,00
  Yönetici Yolluk Giderleri 120.050,00
  Hukuk + Mali Danış.Gd. 2.102,65
  Eylem Etkinlik Giderleri 735.969,29
  Temsil Ağırlama Gid. 258.433,72
  Demirbaşlar 18.449,00
  Genel Kurul 0,00
  Banka Kesintileri ve Diğer giderler
  546,95
  TOPLAM 2.150.406,57 TOPLAM 1.723.096,58
  GELİRLER TOPLAMI : 2.150.406,57
  GİDERLER TOPLAMI : 1.723.096,58
  KALAN ( a+b+c) : 427.309,99

Örgütlenme Çalışmaları
Üyelerimizin görevlendirmesi ile 1. Olağan Genel Kurulumuzdan itibaren çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettirerek Eylül 2020 tarihinde üniversitelerimizle birlikte 1046 olan üye sayımızı Mart 2024 itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda 1636 üye sayısına ulaştırdık. Ankara’da bulunan üniversitelerimizin üye sayısını da şube kurulabilecek sayıya ulaştırarak 654 üye ile Şubat 2024’te Ankara 4 Nolu Şube (Yükseköğretim Şubesi) kurulmasını sağladık.
2020-2024 yılları arasında Şube çalışma alanımız içerisinde bulunan Çankaya, Gölbaşı, Bala, Haymana, Şereflikoçhisar, Evren ve Ankara’daki tüm Yükseköğretim Kurumlarında (Üniversitelerde Şubat 2024‘e kadar) örgütlenme çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Örgütlenme çalışmalarımızı, Ankara’da bir Yükseköğretim Şubesi kurulması, mevcut üyelerimizin tamamına ulaşılması, tüm eğitim çalışanlarına Eğitim İş’imizin ilkeli ve onurlu mücadelesinin anlatılması üzerine planladık. Görev süremizce, Şube Başkanımız ücretsiz izin kullanarak tam zamanlı olarak sendikal çalışmaları yürütmüş, Yönetim Kurulu Üyelerimiz bir gün izin haklarını kullanarak sendikal çalışmalara katılmış ve temsilciliklerimizin aktif olarak örgütlenme çalışmalarına katılımı sağlanmıştır.
Başarılı olarak değerlendirebileceğimiz örgütlenme çalışmalarına katkı sunan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Yeni seçilecek Yönetim Kurulumuzun, üyelerimizin katkısı ile şubemizi yetkili sendika yapacak çalışmaları yapacağına inancımız sonsuzdur.

Eylem ve Etkinlikler
Ankara 3 Nolu şube Yönetim Kurulu olarak sendikamız tarafından organize edilen tüm eylem ve etkinliklere üyelerimizin etkin katılımını sağlamak adına çalışmalar gerçekleştirdik. Eylem ve etkinliklerin tüm üyelerimize duyurusunun yapılması için SMS, Whatsapp ve diğer sosyal medya organları ile duyuruları gerçekleştirdik. Üyelerimizin katılımını artırabilmek için ulaşım ve katılım konusunda şubemiz imkanları ile lojistik destek sağladık. Genel Merkezimiz tarafından gerçekleştirilen, Öğretmenlik Meslek Kanunu, Okullarda Tarikat Cemaat İstemiyoruz, Karanlıkta Eğitime Hayır, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Eylemleri, 6 Mayıs Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Anma Etkinlikleri, Öğretmene Saygı Eylemleri, Yoksulluk Bütçesine Hayır Bordro Eylemi, TÜİK Eylemleri, 2 Temmuz Sivas Katliamı Anma Programı, 23 Nisan, 29 Ekim, 10 Kasım, 3 Mart devrim Yasalarının Yıl Dönümü, Cumhuriyetin 2. Yüzyılı Eğitim Kongresi, Adalet ve Demokrasi Haftası Etkinlikleri ve 26 Ağustos Zafer Yürüyüşü eylem ve etkinliklerine üyelerimizle birlikte etkin katılım sağladık.
Şube olarak, depreme dayanıksız olan Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Binasının güvenlikli ve kuruma yakışır bir binaya taşınması amacıyla eylem ve etkinlikler gerçekleştirdik. İlçelerimizin promosyon anlaşma süreçlerini takip ederek eylem ve etkinlikler gerçekleştirdik. ODTÜ’de çalışanların servis haklarının gasp edilmesine karşı eylem ve etkinlikler gerçekleştirdik. Öğretmen kadroları dışında görev yapan eğitim çalışanlarının toplu ulaşımdan indirimli yararlanabilmeleri için Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler gerçekleştirip gerekli yazışmaları yaptık.
Kuruluşumuzdan itibaren, 24 Kasım Öğretmenler Gününde Anıtkabir’e Çelenk Sunma, her yıl tüm üyelerimizin davet edildiği Birlik ve Dayanışma Programı, Emekli olan öğretmenlerimize plaket takdimi, Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümü etkinliklerine etkin katılım sağlanması, üyelerimizin tiyatro etkinliklerinde buluşması, Adalet ve Demokrasi Haftası Uğur Mumcu anma Etkinlikleri Katılımcı Kuruluş olarak Prof. Dr. İsa EŞME, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem ÖZBAY, Dr. Niyazi ALTUNYA, Prof. Dr. Ahmet YILDIZ, Cemil KILIÇ’ın katılımıyla Panel etkinlikleri, Sinan MEYDAN, Prof. Dr. Hasan AYDIN, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç EŞ’in katılımıyla söyleşi etkinlikleri, Eğitim İş Cumhuriyet Öğretmenleri Müzik gurubunun konserleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Ankara 1 ve Ankara 4 Nolu şubelerimizle birlikte yemek organizasyonu, Şereflikoçhisar Eğitim İş Ormanı Bakım İşlemleri, Gençlerden Atatürk’e Mektup Yarışması etkinliklerimizi gerçekleştirdik.

Özlük Hukuk Çalışmaları
Özlük Hukuk Sekreterliğimiz, şubemizin hukuk işlerinden sorumlu üç avukatımız, Genel Özlük Hukuk Sekreterliğimiz ile koordinasyon içerisinde üyelerimizin karşılaştığı hukuki sorunlara en hızlı çözümü sunmak üzere çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Sorunun tespit aşamasından itibaren üyelerimizin yanında olunmuş, sorunun kaynağı ile görüşmeler sonrasında idari ve hukuki işlem için yazılı hazırlıklar avukatlarımızın kontrolünde şubemiz tarafından yapılarak üyelerimizin işlemleri kolaylaştırılmıştır. Örgütlenme çalışmalarına zaman zaman avukatlarımız ile katılım sağlanarak hukuki rehberlik sağlanmıştır.
Şubemiz tarafından takip edilen 36 soruşturma dosyamızdan 24’ünde ilk savunmamız neticesinde soruşturma kaldırılmış ceza uygulanmamış, 11 dosyamız İl Disiplin Kurulunda şubemiz tarafından yapılan savunma ile soruşturma kaldırılmış ceza uygulanmamış, 1 dosyamız ise İl Disiplin Kurulunda reddedilmesi üzerine mahkemeye taşınmıştır.
Hukuki mücadelemizin yanında üyelerimizin karşılaştığı sorunlarda idare, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık Makamı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşerek sorunların çözülmesine katkı sağladık.

Basın Yayın ve Eğitim Çalışmaları
Şube Yönetim Kurulu olarak, her alanda olduğu gibi Sendikal Mücadelede de kamuoyu oluşturabilmek, çalışmalarımızın geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için basının ve son dönemde sosyal medyanın gücünün farkında olarak basın yayın faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Sosyal Medya ortamlarından Facebook, Instagram ve Twitter’da Şube hesaplarımızı etkin olarak kullanmaya çalıştık. İlçelerimizde yerel basın ile iletişimimizi geliştirerek basın açıklamalarımızın yer almasını sağladık. Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinde haberlerimizin yer almasını sağladık. Sözcü İnternet Gazetesi, Odatv, BBC Türkçe ve Eğitimhaberci internet haber sitelerinde bildiri, haber ve çalışmalarımızın yayınlanmasını sağladık. Flash Haber TV, Halk TV ve Fox TV’de haberlerimizin yer almasını sağladık. Canlı yayın ve programlara katılım sağladık. Şube dairemizin Ziya Gökalp Caddesi üzerinde olan cephe yüzeyine, 3 Mart Devrim Yasalarının Kabulü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 6 Mayıs Üç Fidan Anma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 2 Temmuz Madımak Katliamı Anma Etkinliği, 24 Temmuz Lozan Zaferi, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Okullarda Tarikat Cemaat İstemiyoruz içeriklerine uygun sendikamız mesajlarını içeren görsel pankartlarımızın kamuoyuna ulaşmasını sağladık.
Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına yönelik kurs düzenledik. Görevde Yükselme Sınavı Hazırlık Kitabını sınava girecek üyelerimiz için temin ettik. Üniversitelerin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına yönelik kurs düzenleyerek talep eden üyelerimize sınava hazırlık kitaplarını temin ettik. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı Hazırlık Kitabını talep eden üyelerimize temin ettik.
Saygılarımızla…

Şube Yönetim Kurulu

Anasayfa - 6:12 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.